Vårt mål är att du ska våga göra någonting!

Allt inom brand, hälsa och sjukvård.


Vår styrka är att vi vet vad vi pratar om då alla våra instruktörer har en fot i verkligehten och arbetar på räddningstjänsten och möter bränder och sjukvårdslarm varje dag!


Vårt mål är att ge dig modet och kunskapen att våga agera och i alla fall göra någonting!


Alla våra utbildningar består av exempel, scenarion och erfarenheter från verkligheten och består mestadels av praktik!


I dagsläget har vi inga webbaserade utbildningar då vi tror på det personliga mötet och vi skräddarsyr utbildningarna efter er tid ni kan avvara och vad ni behöver för typ av utbildning.Vi är stolta över att meddela att vi har slagit ihop Fenix Brand & HLR och Boka Hjälp ill ett enda, starkare företag.

Denna sammanslagning ger oss möjlighet att erbjuda ännu bättre utbildningstjänster och skapa en mer holistisk och effektiv lärandemiljö. Vi är engagerade i att maximera vårt samarbete för att ge våra kunder och deltagare en ännu mer givande och framgångsrik utbildningsupplevelse.

Följer ni arbetmiljölagen?


Vilka regler gäller på arbetsplatsen och vilken beredskap krävs vad gäller första hjälpen och olyckor? Det och mer inom området beskrivs i Arbetsmiljölagen.


I Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 1999:07 "Första hjälpen och krisstöd" beskrivs de åtgärder som ska vidtas på en arbetsplats vid olycksfall och akut sjukdom, för att rädda liv genom att upprätthålla livsviktiga funktioner. 

När Arbetsmiljöverket skriver om första hjälpen avser man:

 • de hjälpåtgärder som vid olycksfall och akut sjukdom omedelbart måste vidtas på plats för att återställa och upprätthålla livsviktiga kroppsfunktioner eller hindra vidare skadeutveckling
 • de åtgärder som behöver vidtas för att så snabbt som möjligt få den skadade eller sjuke under medicinsk vård.


Beredskap och rutiner

På varje arbetsställe skall finnas den beredskap och de rutiner för första hjälpen och krisstöd som behövs med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och särskilda risker.

 

Kunskaper i första hjälpen

Med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och de särskilda risker som finns skall det finnas tillräckligt antal personer, som kan ge första hjälpen, tillgängliga på arbetsstället. Åtgärder skall vidtas för att kunskaper och färdigheter i första hjälpen hålls aktuella.

 

Utrustning för första hjälpen

Vid alla arbetsställen skall i tillräcklig omfattning finnas utrustning förförsta hjälpen. Utrustningen skall vara anpassad efter riskerna i verksamheten. Den skall vara varselmärkt med skylt och vara lätt att komma åt.

Där det finns risk för att ämne som kan ge ögonskada kan stänka eller på annat sätt komma in i ögat, och där omedelbar ögonspolning behövs för att hindra skada, skall anordning för ögonspolning finnas i omedelbar närhet.

Hur länge sen var det ni gick kurs i hjärt- och lungräddning? 

Hjärt- och lungräddningmed hjärtstartare


Grundläggande utbildning enligt HLR-rådets riktlinjer

Lär dig Hjärt- och lungräddning:
Vuxen/Gravid

Barn 1-18 år

Baby 0-1 år

Hjärtstartare


Utbildningen innehåller:

 • L-ABC
 • Medvetandekontroll
 • Andningskontroll
 • Stabilt sidoläge
 • Luftvägsstopp
 • HLR med praktiska övningar
 • Förevisning/övning med Hjärtstartare


  Första Hjälpen


  Utbildningen innehåller:

  • L-ABC
  • Sjukdomslära (Hjärt-kärlsjukdomar, stroke, diabetes)
  • Akuta tillstånd (Astma, allergi, epilepsi)
  • Skador (Rygg/nackskador/fallolyckor, blödning, brännskador, förgiftning)


  Utbildningen anpassas efter er verksamhet

   Psykisk ohälsa


   Akut Omhändertagande av Självmordsnära Person - AOSP


   Utbildningen finns i två versioner:

   • AOSP- som riktar sig till utryckningspersonal
   • AOSP-Asom vänder sig till skolor, kommuner, landsting, företag, föreningar, och privatpersoner.


   Inga förkunskaper krävs!


   Utbildningen innehåller:

   • Psykisk hälsa/ohälsa.
   • Riskfaktorer för självmordshandlingar.
   • Sårbarheter.
   • Myter och fördomar.
   • Vilken hjälp som kan erbjudas.
   • Bemötande
   • Samtalsträning i mindre grupper.


   Våld i nära relationer


   Utbildningen innehåller:

   • Vad är våld (olika tyoper av våld)
   • Tecken att titta efter
   • Vad gör jag om någon jag känner är utsatt
   • Vart vänder man sig om man själv är utsatt

   Pågende dödligt våld och Terror


   Inga förkunskaper krävs!


   Utbildningen innehåller:

   • Vad är pågående dödligt våld/terror
   • Förväntningar på er som företag/förening
   • Rutiner och hantering
   • In och utrymning
   • Scenarioträning
   • Praktisk träning (mindre skådespel där ni får öva era rutiner)
   • Första hjälpen
   • Hjärt- och lungräddning

   Brandkunskap


   Utbildningen innehåller:

   • Människans beteende
   • Brandförlopp/teori
   • Lagar och regler
   • Brandskydd
   • Utrymning
   • Praktisk släckning


   Systematiskt brandskydd (SBA)


   Utbildningen innehåller:

   • Lagar och regler
   • Vad är ett SBA
   • "SBA snurran"
   • Brandskydd
   • Organisation/kontroller
   • Rundtur på er arbetsplats för kontroll av brandskydd

     Vi låter dig ta del av vår erfarenhet. 

     Du lär dig.

     Vår erfarenhet kommer från verkligheten då vi har mångårig

     erfarenhet som brandmän och akutsjukvårdare.     unsplash