Psykisk Ohälsa

Psykisk ohälsa


Akut Omhändertagande av Självmordsnära Person - AOSP


Alla våra instruktörer är utbildade instruktörer i akut omhändertagande av sjävlmordsnära person. 

Alla instruktörer arbetar inom blåljusyrken och möter dessa personer som mår dåligt alltför ofta.


I denna kurs berör vi bemötande och "bara att våga" göra något. En kurs i sunt förnuft och omtänksamt bemötande mot någon som inte mår bra. Den ger dig ett rejält uppvaknande och du kommer förstå att det inte är så svårt.


Utbildningen finns i flera versioner:

 • Modul kortare (1h)
 • Föreläsning (1-2h)
 • Utbildning med mer fokus på samtalsträning (2-3 h)
 • AOSP- som riktar sig till utryckningspersonal
 • AOSP-Asom vänder sig till skolor, kommuner, landsting, företag, föreningar, och privatpersoner.


Inga förkunskaper krävs!


Utbildningen innehåller:

 • Psykisk hälsa/ohälsa.
 • Riskfaktorer för självmordshandlingar.
 • Sårbarheter.
 • Myter och fördomar.
 • Vilken hjälp som kan erbjudas.
 • Bemötande
 • Samtalsträning i mindre grupper.


Kursfakta

 • Upp till 10 deltagre per instruktör för bästa kvalitet
 • Kan beställas som föreläsning
 • Tid: 1-8 h beroende på upplägg och kursinnehåll
 • Plats: I era lokaler
 • Inga förkunskaper krävs


Vad kostar det?


Priser sätts beroende på hur vi skräddarsyr just eran utbildning och hur många ni är. Vi hjälper att verksamhetsanpassa er utbildning så den verkligen passar just er!


  Hello world

  Kontakta oss för en kostnadsfri offert!

   
   
   
   
   

  Hur beskriver Folkhälsomyndigheten Pykisk ohälsa?

  Hello world

  Varför ska du gå en kurs i hur vi hanterar  och ser Psykisk ohälsa?


  1. Rädda liv och erbjuda stöd
  Att ta en kurs i att hantera psykisk ohälsa och självmordsbenägenhet ger dig verktyg och kunskap för att kunna erbjuda stöd och, i vissa fall, rädda liv. Att kunna identifiera tecken på självmordsbenägenhet och veta hur man agerar på ett stödjande sätt kan vara avgörande för att hjälpa någon att överleva och få den hjälp de behöver.


  2. Minska rädsla och osäkerhet

  Att veta hur man ska agera i en nödsituation minskar rädsla och osäkerhet, både hos dig själv och hos andra. Om var och en har grundläggande kunskaper om första hjälpen skapas en tryggare miljö där människor känner sig mer självsäkra och redo att hjälpa varandra. Genom att investera i denna kunskap bidrar du till att skapa ett samhälle där människor kan känna sig tryggare och bättre rustade att hantera oväntade situationer.


  3. Samarbete och gemenskap

  Att vara utbildad i första hjälpen skapar en känsla av gemenskap och ansvar gentemot samhället. När du har kunskapen att hjälpa andra i nöd, blir du en viktig länk i kedjan av solidaritet och medkänsla. Att dela dessa färdigheter med andra stärker gemenskapen och ökar chanserna att fler människor kan överleva och återhämta sig från nödsituationer.

  unsplash