FAQ - Vanliga frågor

Varför erbjuder ni så många olika tjänster?


Svar: För att vi kan :) ,skämt o sido, eftersom majoriteten av de som jobbar med oss är brandman och våra brandmän har otroligt mycket erfarenhet från massa andra yrken så kan vi erbjuda denna breda service! Så var inte rädd att fråga om du inte hittar 


Kan företag hyra hjälp per timme?


Svar: Absolut! Bara det inte är arbetsmoment som kräver speciell utbildning

Kan privatpersoner hyra hjälp per timme?


Svar: Absolut! 

Är ni försäkrade?


Svar: Ja upp till 10 miljoner i egendomsvärde och vi innehar transportförsäkring ifall något skulle gå sönder under en transport.

Är ni utbildade för de arbeten ni erbjuder?


Svar: Absolut! Säkerhet för er och oss är A och O! De tullar vi inte på! Vi tar inga jobb som vi inte har utbildning eller kunskap på!

Finns det arbeten som är för små?


Svar: Nej det finns det inte. Vi tycker inte att de finns för små jobb/arbetsmoment! Alla har inte förutsättningar för allt. Där vill vi hjälpa till för en liten peng!

En stor drivkraft för oss är just ”det lilla jobbet”. Det finns för få företag som kan ta sig tiden för de små jobben. Men inte vi! 

Utför ni bara arbeten på vardagar?


Svar: Nej verkligen inte! Finns behovet att vi arbetar kvällar och helger så gör vi det!

Alla uppdrag som kräver verktyg, har ni allt själva?


Svar: Ja det har vi. Har de flesta verktygen man kan tänka sig. Vi har även allt från plugg och skruv som behövs för att tex hänga upp en TV på väggen

Kan ni göra inköp på tex en ikea garderob?


Svar: Ja! Kundens önskan är vår lag och vi kan även montera den och slänga emballaget

Extra avgifter som kan tillkomma?


Svar: Vi tillämpar en avgift om 395 kronor per uppdrag och dag för att täcka våra drivmedels- och parkeringskostnader och ev tullar. Denna punkt kommer finnas med på din offert.

Hur fungerar det med ROT-avdrag?


Svar: Företaget du anlitat drar avdraget från arbetskostnaden på fakturan. När arbetet är utfört och du har betalat ansöker företaget om utbetalning från Skatteverket.

ROT-avdrag innebär 30% av arbetskostnaden.

 

Läs mer om ROT avdrag, https://skatteverket.se/privat/fastigheterochbostad/rotarbeteochrutarbete/safungerarrotavdraget.4.5947400c11f47f7f9dd80004014.html

Hur fungerar det med RUT-avdrag?


Svar: Företaget du anlitar drar av avdraget från arbetskostnaden på fakturan. När arbetet är utfört och du har betalat ansöker företaget om utbetalning från Skatteverket

RUT-avdrag innebär 50% av arbetskostnaden. 

 

Lär mer om RUT avdrag, https://skatteverket.se/privat/fastigheterochbostad/rotarbeteochrutarbete/safungerarrutavdraget.4.d5e04db14b6fef2c866097.html

Hur ser fakturan ut vid ett ROT/RUT arbete?


Svar: Din faktura kommer innehålla hela beloppet för det arbete du bokat hjälp för. Men vi gör ett avdrag på din faktura på tex 50% RUT. Alt 30% ROT.

Och de 50%/30% får vi sen söka hos Skatteverket som betalar ut till oss. 

Har du slut på ROT/RUT kommer du få betala 100% av arbetskostnaden. 

 

Så din faktura kan se ut såhär: 

 

Exempel på RUT-faktura:

Trädfällning utförd 2024-01-01

3 träd, 8 arbetstimmar                  9600kr 

Avdrag RUT 50%                          -4800kr

Materialkostnad.                            100kr

Total summa att betala                 4900kr inkl moms

Vad händer om jag inte har något ROT/RUT kvar eller nekas av skatteverket?


Svar: Du som kund ansvarar själv för att du uppfyller villkoren för skattereduktion. Vi förbehåller oss rätten att debitera dig återstående belopp, motsvarande skattereduktionen, om begäran om rut- eller rotavdrag nekas från Skatteverket.

Vem har rätt till ROT/RUT?


Svar: För att ha rätt till rutavdrag ställs följande krav:

  • Du måste vara över 18 år och ha varit obegränsat skattskyldig under året. Det innebär att ansökaren ska ha betalat skatt i Sverige.
  • Arbetet måste vara ett sådant som berättigar avdrag. Att säkerställa detta är ett delat ansvar mellan dig som kund och utföraren.
  • Ansökaren ska ha betalat för arbetet före årsskiftet.
  • Ansökaren måste ha rutavdrag kvar att utnyttja (rätt till avdrag på 50 000 kr i rutavdrag, tillsammans med rotavdrag, per år).
  • Du måste helt eller delvis bo i den bostaden där tjänsten utförs. Fritidshus, andelslägenhet eller stuga kan också räknas som bostad såvida du äger eller hyr (oberoende av tid). Detta med undantag för arbete i föräldrars bostad. Har du betalat för arbete i dina föräldrars bostad gäller det dock att de är bosatta i Sverige för att du som har betalat för tjänsten i fråga har rätt till rutavdrag.
  • Närstående får inte utföra arbetet som sedan ska bli skattereducerat med rutavdrag. Då kommer rutavdraget inte godkännas.
  • Rutavdrag godkänns inte heller då ansökaren bedriver enskild firma eller på något sätt är delaktig i andra bolagsformer som avser att utföra tjänsten i fråga.

Kan privatpersoner använda ROT/RUT?


Svar: Jajamän! Vi utför både ROT och RUT! 

Och ni behöver inte lyfta ett finger då vi sköter allt med Skatteverket! Vi behöver bara lite uppgifter av er.

Lita på oss!

Låt oss göra jobbet!


Låt oss göra jobbet åt dig och frigör din tid för viktigare och roligare saker. Vi hanterar det med expertis och effektivitet så att du kan fokusera på ditt liv.