Tömma förråd/garage


Rensa upp och starta om!


Välj oss för att smidigt och miljövänligt tömma ditt förråd och hantera bortskaffning på återvinningscentralen. 

 

Vi erbjuder effektiv och ansvarsfull bortforslingstjänst som inkluderar sortering och återvinning för att minska avfallsmängden. 

 

Lita på oss för en problemfri och hållbar lösning för att tömma ditt förråd eller garage.

Vad kostar det?


395 kr/h ink moms, RUT


Vi kan ge både pris per timme och ett fast pris om så önskas


Minsta debitering är 2 timmar, därefter per påbörjad halvtimme.


Vänligen observera att vi tillämpar en avgift om 395 kronor per uppdrag och dag för att täcka våra drivmedels- och parkeringskostnader.

   Kontakta oss för en rensning!

    
    
    
    
    
   Hello world
   unsplash